Drogpolicy

Drogpolicy för IF Friskis&Svettis Vårgårda

 

F&S Vårgårdas verksamhet börjar i anslutning till träning, möten eller utbildning och gäller

till dess aktiviteten är slut. Samma policy gäller om man uppträder i föreningens profilkläder

utanför föreningens verksamhet. Syftet är att främja säkerhet, ärlighet och trygghet i

föreningen mellan medlemmar och funktionärer samt vara goda förebilder.

 

Vår definition av droger:

Som droger räknas tobak (snusning/rökning), alkohol, narkotika och dopingpreparat.

 

Tobak: I F&S Vårgårdas verksamhet gäller regeln i enlighet med lagen att barn och ungdomar under 18 år inte

använder tobak. För funktionärer gäller regeln att i funktionärsrollen visa återhållsamhet tex. att inte

röka eller snusa inför minderåriga.

 

Alkohol: I F&S Vårgårda gäller regeln i enlighet med lagen att barn och ungdomar under 18 år inte använder

alkohol. För medlem gäller nolltolerans vid utbildning och träning. Vid

funktionärsfester och medlemsfester gäller 18 års gräns vid förtäring av alkohol. Det är inte

tillåtet att dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.

 

Narkotika och dopingpreparat: Enligt svensk lag är all hantering och allt bruk av dessa

substanser olaglig. F&S är medlem i RF och därmed delaktiga i arbetet med antidopning som

pågår inom RF och dess regler. Inom F&S skall dopning inte förekomma. Då vi är

medlemmar i RF kan dopingtester ske på F&S medlemmar i verksamheten.

 

Åtgärder: Vid misstanke om drogpåverkan eller nyttjande av droger i föreningens lokaler samt vid misstanke om missbruksproblem skall funktionärer rapportera till styrelsen som vidtar lämpliga åtgärder i samråd med individen. Om medlemmen fortsätter att använda droger stängs medlemmen av med omedelbar verkan. Medlemmen är åter välkommen

då hon/han visar att hon/han kan följa drogpolicyn

 

 

Uppföljning och revidering: Drogpolicyn finns att läsa för alla på vår hemsida.

Den följs upp och diskuteras regelbundet och revideras vid behov.

 

 

Reviderad

2012-02-13

2013-04-25

2015-10-22

2018-02-08

Hyra Fridhemshallen?

Se HÄR!

Medlemsförmåner

Hittar du HÄR!

Anmälan nyhetsbrev

* obligatoriskt

Genom att klicka på "skicka" godkänner du att föreningen lagrar din mailadress. Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på "unsubscribe" som medföljer i alla nyhetsbrev. Din mailadress tas då omedelbart bort.