Miljöpolicy

Miljöpolicy för Friskis&Svettis Vårgårda

 

Friskis&Svettis Vårgårda vill medverka till ett långsiktigt, hållbart samhälle

genom att främja och sträva efter att förebygga eller minska vår miljöbelastning.

Vår verksamhet skall kännetecknas av största möjliga hänsyn till miljön.

 

Allmänna råd

 • Följa lagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som föreningen berörs av.
 • Medverka till att tillämpa god avfallshantering.
 • Miljöhänsyn skall vägas in vid alla beslut som gäller vår verksamhet.
 • Miljöhänsyn skall beaktas vid alla inköp i föreningen.
 • Vi ska sträva efter att påverka vår omvärld i riktning mot ökad miljöanpassning.

 

Resepolicy

 • Resor inom Friskis&Svettis Vårgårda skall företas med hänsyn miljön så långt möjligt

efter funktionärernas individuella behov och förutsättningar.

 • Samåkning tillämpas, resandet planeras och kollektiv samfärdsel prioriteras.
 • Resa med bil får göras endast om det ger en betydande tidsvinst eller om

allmäna kommunikationsmedel inte är tillgängliga för aktuell tid/plats.

 • Varje funktionär ansvarar för att det egna resandet sker på ett ekonomiskt, säkert och

miljöanpassat sätt.

 

Praktiska råd

 • Duscha inte längre än du behöver.
 • Lämna Friskispressen vidare när du läst den.
 • Prioritera elektronisk information istället för papper, t.ex. schema, i möjligaste mån.
 • Vi ska uppmana och stimulera våra motionärer, ledare och funktionärer att

i första hand gå eller cykla till vår jympahall.

 

 

 

Uppdaterad 2015-10-22

Reviderad 2018-02-08

Hyra Fridhemshallen?

Se HÄR!

Medlemsförmåner

Hittar du HÄR!

Anmälan nyhetsbrev

* obligatoriskt

Genom att klicka på "skicka" godkänner du att föreningen lagrar din mailadress. Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på "unsubscribe" som medföljer i alla nyhetsbrev. Din mailadress tas då omedelbart bort.